ΑΠΟΨΕΙΣ

Μέλια : ….Θηρίο ανήμερο…

post-img

Τι  λέτε,  ρε  παιδιά;  Θα  μας  τρελάνετε;  Το  σύμπαν  εί 

δε  τι  συνέβη  κι   εσείς   το   διαψεύδετε;  Το  παλικάρι  ήθελε   

να  επιστρέψει  στο  χωριό  του.  Έτρεξε   και  πρόλαβε·  ανέβη 

κε,  πριν  κλείσει  η  μπουκαπόρτα   κι  εσείς  το  διώχνατε·   το  

σπρώξατε  ξανά  και  ξανά,  ώσπου  έπεσε  και  πνίγηκε!  Μετά

με  λαφριά  καρδιά  προσπαθείτε   να   αποποιηθείτε   των   ευ

θυνών  σας.  “ Δεν  τον  σπρώξατε ”,  λέτε,  “ έπεσε ”!   Ο  δικη

γόρος  σας  βρήκε  δικαιολογία: “ Προέκυψε  πρόβλημα  στον

καταπέλτη  και  έπεσε  ο  νέος ”! Προσπαθήσατε  από  την  αρ

χή  να   δικαιολογήσετε   τα   αδικαιολόγητα,   αλλά   δεν  γίνε

ται.  Τίποτα  από  όσα  ισχυρίζεστε  δεν  στέκει.  Και  ο  καπετά

νιος  συμβούλευε  τους  υπεύθυνους  να  απομακρυνθούν,  να

μην  φαίνονται!  Υπάρχει   το   βίντεο,   όπου   όλα   φαίνονται.

Δεν  υπάρχει  ελπίδα  συγκάλυψης!

        Ύστερα  ακούστηκαν  τα  περί  χαμηλής  νοημοσύνης  του

παλικαριού.   Τι  σημασία  έχει;   Είπαν  ακόμα   πως  δεν  είχε    

εισιτήριο.  Είχε!  Και,  αν  δεν  είχε,  θα  έκοβε  μέσα  στο  πλοί

ο.  Δεν  θα  απαγγείλω   κατηγορία.   Ο  εισαγγελέας  θα  επιλη

φθεί  του  θέματος.   Εγώ,  απλώς,  λυπάμαι·   ήταν   ένας  φτω 

χός  βιοπαλαιστής  36  ετών!   Εσείς,  που  προκαλέσατε   το κα

κό,   με  έχετε  κάνει  θηρίο!

         Και,  για  άλλη  μια  φορά  η  Ελλάδα  πνίγηκε,  ολόκληρα  

χωριά  πλημμύρισαν,   καταπλακώθηκαν   από  λάσπες  και  το

κράτος  κοιμάται  αμέριμνο!   Δήμαρχοι   και   Περιφερειάρχες

δεν  είχαν  μεριμνήσει,  ώστε  να  αποφευχθεί  η  βιβλική  κατά

στροφή.  Ακόμα  και  τώρα  αγρόν  ηγόρασαν!  Θα  πούνε  πως    

δεν  φταίνε.  

        Υπάρχουν  ανήμποροι  άνθρωποι,   ρεεε,  που  χρειάζονται

βοήθεια. Κάποιοι  φωνάζουν  πως  δεν  έχουν  ψωμί  και  νερό.

Επί  τέλους  θα  σπεύσετε  να   βρείτε   λύση;  Αργήσατε  πολύ! 

 Για  άλλη  μια  φορά   σας   πρόλαβαν   ιδιώτες.   Ο  πρόεδρος

του  Ολυμπιακού,  κύριος  Μαρινάκης  έστειλε  αναγκαία  αγα  

θα.  Εύγε!

        Οι  τοπικοί   άρχοντες  θα  ζητήσουν  πάλι   την   ψήφο  για 

τον   Δήμο   και   την   περιφέρεια   χωρίς   ντροπή.   [ Ο   κύριος   

Μπέος   φωτογραφήθηκε   δίπλα   στον   κύριο   πρωθυπουργό.  

Ε,  και  τι  έγινε; ]   Όσο  για  σας,  αγαπητοί  μου,  θα  πάτε  και  

θα  ξαναψηφίσετε.  Διότι,   όπως  είπαμε,   γείτονες,  ξαδέρφια,   

κουμπάροι   ελπίζουν   σ’ εσάς   για   μια   έδρα.   Κι  εγώ  θηρίο  

και  με  τους  υποψήφιους  και  με  τους  ψηφοφόρους,  που,  ε  

νώ   κάηκε  η  γούνα  τους  δίνουν  εκ   νέου   εντολή   για  νέες   

“ καλύτερες  μέρες ”!

          Και,  καθημερινά,   μερικοί  κακοποιούν  τη  γλώσσα  μας,

την  ωραιότερη  του  κόσμου.   Δεν   ευχόμαστε  συγχαρητήρια 

τήρια  και   συλλυπητήρια,   ρε   παιδιά!   Ευχόμαστε  επιτυχία,

ανάρρωση,  πρόοδο  και  λοιπά.   Εκφράζουμε   συγχαρητήρια

και  συλλυπητήρια.  Αμάν πια!   

         Κάθε  χρόνο,  τον  Σεπτέμβρη,  που  ανοίγουν  τα  σχολεία,

η  κυβέρνηση  διατυμπανίζει   πως  δεν  υπάρχουν  κενά,  όσον

αφορά  το  προσωπικό.   Όμως,   πάντα  υπάρχουν  και,  τις  πε

ρισσότερες  φορές,  περνούν  δυο   μήνες,   μέχρι   να   προσλη

φθούν  αναπληρωτές  καθηγητές.   Μη  μου  πει  κανείς  ότι  λέ

ω  ψέματα,  επειδή  τα  έζησα  εκπαιδευτικός  ούσα!   Πότε  επί

τέλους  θα  δώσουμε  σημασία  στην  Παιδεία;  Χώρες,  οι  οποί

ες,  λόγω  θρησκείας,  όπως  έλεγαν,  απέφευγαν  τη γνώση, τώ

ρα  έχουν   καλύτερο    εκπαιδευτικό   σύστημα   από  εμάς.  Οι

Έλληνες,  με  την  τόσο πλούσια  Γραμματεία,  οι  Έλληνες,  που

δίδαξαν  λογοτεχνία,  ιστορία,  φιλοσοφία,  θέατρο,  τέχνες,  υ 

στερούν.  Ντρέπομαι!  

           Η  Παιδεία  είναι   το   σπουδαιότερο  κεφάλαιο  για   τον

τόπο.  Διορίστε  αμέσως  δασκάλους   και  καθηγητές   στα  σχο

λεία!  Ακόμα  και  οι   σπουδαιότεροι  επιστήμονες,   στους  δα 

σκάλους  οφείλουν  τη   γνώση   και   την  πρόοδό  τους!   Στους

δασκάλους   οφείλουμε   το  “ ευ  ζην ”  διατράνωσε   ο  Αλέξαν

δρος  ο  Μέγας.  Κύριε  Δήμαρχε,  φρόντισε,   ώστε   να   μετακι

νούνται   οι   μαθητές   από  τα   χωριά   στη  Μύρινα  απρόσκο

φτα!

          Και  ξεκινούν   πάλι  σειρές,  που  εξάντλησαν  την  υπομο

νή  του  φιλοθεάμονος   κοινού.   Και,   από  ό,τι  διαβάζω,   και

άλλα  μυστικά  και  ψέματα  βγαίνουν   στην  επιφάνεια. Ως  πό

τε  πια;!  Αχ,  έχω  βαρεθεί  και  το  σενάριο,  όπου  αρραβωνια

σμένη  ή  αρραβωνιασμένος,  παραμονή  του  γάμου  γνωρίζει

άλλον  ή  άλλη  και  τα  τινάζει   όλα   στον   αέρα.   Μπορεί  να

συμβεί,   αλλά   χιλιάδες   φορές;   Δεν   το   πιστεύω!   Α,  είναι

και  κάτι  άλλο  που   με   δαιμονίζει.   Είναι   ένας   κύριος   που

γράφει  σενάρια  και  παίρνει   πάντα   τον  πρώτο   ρόλο.  Είναι     

και  μία  κυρία  με  την  ίδια  νοοτροπία.  Εκείνη  πάντα  η  καλύ

τερη,  η  πρώτη. Πάντα  κλέβει  τον  άντρα  κάποιας   άλλης,  άλ

λης,  αλλά  φροντίζει,   ώστε  η  άλλη   να  βγαίνει   σκάρτη,  για 

να  τη  διώχνει  ο  κύριος  και  η  πρωταγωνίστρια   να   μη   νιώ

θει  τύψεις.  Σε  μια  απόπειρα  συγγραφής   σεναρίου,  η  ωραί

α  αρραβωνιαστικιά,  αποκαλύπτεται  ατάσθαλη.  Την  ξαποστέ

λει  ο  μέλλων  σύζυγος  και   ζευγαρώνει   με   την  άμεμπτο  κυ 

ρία.  Σε  άλλο  σενάριο,  η  ωραία  αντίζηλος   είναι   μόνον   του

Λυκείου  και  σαχλοκούδουνο,  ενώ   η  λιγότερο   ωραία   είναι  

μορφωμένη,   καλλιεργημένη   και  σοβαρή.  Έτσι,  ο  κύριος  ξυ

πνάει,  μετά  από  χρόνια,  διώχνει  το  σαχλοκούδουνο   και  τα  

κιμιάζει  με  την   αξιόλογη  κυρία!  

         Κύριε  και  κυρία,   ας   ήταν   μια  φορά   να   ερμηνεύσετε   

δεύτερο   ρόλο   και   τι   στον   κόσμο!   Επί  τέλους,  υπάρχουν  

χολυγουντιανοί  ηθοποιοί   με   όσκαρ   για  δεύτερο  ρόλο.

       Η  Αλίκη  ποτέ  δεν  δέχτηκε  δεύτερο  ρόλο.  Η  Τζενάρα,  ω

ραιότερη  και  καλύτερη   πήρε   και  δεύτερο   και  τρίτο   ρόλο.

Δεν  είχε  συμπλέγματα   και   γνώριζε  την  αξία  της.   Δεν  έχει   

σημασία  που,  η  Αλίκη  είχε  περισσότερες  συμπάθειες.  Στην

Ελλάδα  άλλος  έχει  το  όνομα   κι  άλλος  την  χάρη.  Και  όσον   

 αφορά  το  τραγούδι  αρέσουν  κάποιοι  κακοφωνίξ!  Αλλά  και

κάποια  τραγούδια  αρέσουν  κι  ας  μην  έχουν  καλό  στίχο. Το  

τραγούδι  είναι  ποίημα   μελοποιημένο.  Ε,  τώρα  το  “ μην  αλ  

λάζεις   χαρακτήρα   και   πετάς   τον   αναπτήρα ”  συγκρίνεται   

με  το  “ χάρτινο  το  φεγγαράκι ”;  Ρωτώ.    

                                                                                  Μέλια

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosReport.gr - στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Σχετικά Άρθρα

About Us

Ενημερωτικό site της Λήμνου. Έγκυρη, άμεση και χωρίς αναστολές ενημέρωση για ότι συμβαίνει στην Λήμνο, στο Βόρειο Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. LimnosReport.gr γιατί, «Εδώ χτυπάει η καρδιά της Λήμνου»!