Τώρα μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός, φροντιστήριο, σχολή χορού ή ακόμα και γυμναστήριο, να αποκτήσει την δική του πλατφόρμα εκπαίδευσης εξ’αποστάσεως άμεσα και οικονομικά!

Το “e–Learning”, ως μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι η διαδικασία εκμάθησης όπου όμως η εκπαίδευση, ή ακριβέστερα, η μαθησιακή διαδικασία εκτελείται μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως προγράμματα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακά προηγμένα συστήματα (Rosenberg, 2001).

Αυτή η μαθησιακή πρακτική μπορεί να φαίνεται κάτι συνηθισμένο στις μέρες μας και ειδικά μετά του Lockdown λογω του Covid-19 , αλλά δεν ήταν μέχρι το 2000 όπου  άρχισε να εμφανίζεται ως επιλογή σε πανεπιστήμια. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας ήταν ένα από τα πρώτα, που αποφάσισε να υιοθετήσει την πρακτική αυτή.

Το διαδίκτυο έφερε την ψηφιακή επανάσταση και στον τομέα της εκπαίδευσης, αφού πλέον έχουμε στη διάθεσή μας πολλές εφαρμογές και τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι χτίζουν μια κατάλληλη  υποδομή, για να μπορεί η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί. Κάντε την επιλογή και αποκτήστε την δική σας πλατφόρμα, με φιλικό περιβάλλον χρήστη, απλή και αποτελεσματική διαχείριση, προσαρμοσμένη σε όλες τις οθόνες, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και κρυφές χρεώσεις για όλους τους μαθητές σας.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων παροχής διδασκαλίας με τη μέθοδο αυτή.

Η  Σύγχρονη Εκπαίδευση  και η  Ασύγχρονη Εκπαίδευση.

Η Σύγχρονη Εκπαίδευση απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και των καθηγητών. Το πλεονέκτημά της είναι ότι η αλληλενέργεια  εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνεται σε “πραγματικό χρόνο”, και κατά την διάρκειά της μπορεί  να γίνεται η ανταλλαγή  απόψεων αλλά  και εκπαιδευτικού υλικού. Η ταυτόχρονη αυτή διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί  είτε με το να βρίσκονται στον ίδιο χώρο (αίθουσα διαδασκαλίας  κλπ.) είτε με το να είναι διασυνδεμένοι μέσω δικτύου που επιτρέπει audio ή/και video conference ενώ επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων, και ηλεκτρονικού μαυροπίνακα.

Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των καθηγητών . Οι μαθητές δεν έχουν υποχρέωση  να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική περίοδο. Μπορούν να επιλέγουν το δικό τους προσωπικό εκπαιδευτικό χρόνο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από την σύγχρονη. Στο είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία και η Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση.

  • Στην Αυτοδιδασκαλία ο εκπαιδευόμενος εκπαιδεύεται μόνος του χρησιμοποιώντας όποιο μέσο κρίνει αυτός κατάλληλο (βιβλία, CBT, Internet κλπ.).

 

  • Στην Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση ισχύει ότι και στην Αυτοδιδασκαλία μόνο που υπάρχει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή είτε με φυσική παρουσία στην τάξη, είτε μέσω δικτύου (Internet, E-mail κλπ.) είτε μέσω audio ή/και video conference και προφανώς τις ώρες εκείνες θεωρείται ότι έχουν σύγχρονη εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως μέσω Ίντερνετ (e-Learning) έχει αλλάξει το τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε. Αυτό γιατί σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης, μέσα στην τάξη, η ηλεκτρονική διδασκαλία κάνει το μάθημα απλούστερο, ευκολότερο και πιο αποτελεσματικό.

  1. Το e-Learning καλύπτει τις ανάγκες καθενός. Αυτή η ψηφιακή επανάσταση έχει φέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το μάθημα παράγεται, παραδίδεται, συζητιέται και μοιράζεται. Τα on-line μαθήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν φοιτητές, καθηγητές αλλά και νοικοκυρές.
  2. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μάθημα τους όσες φορές θέλουν. Να δουν τα βίντεο ή να διαβάσουν τις σημειώσεις κάθε ενότητας όσες φορές επιθυμούν. Στον παραδοσιακό τρόπο εκμάθησης αν χάσεις μια παράδοση πρέπει μόνος σου να αναπληρώσεις το κενό. Κάτι που δεν συμβαίνει με τα ηλεκτρονικά μαθήματα, τα οποία είναι εκεί, στην e-learning πλατφόρμα και σε περιμένουν να τα παρακολουθήσεις με την ησυχία σου.
  3. Τα μαθήματα είναι άμεσα διαθέσιμα και οι μαθητές δεν χρειάζεται να περιμένουν συγκεκριμένες ημερομηνίες για να ξεκινήσουν. Αυτό σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πιο συχνής μελέτης μειώνει τον χρόνο της παρακολούθησης του ηλεκτρονικού μαθήματος κατά 25%-60% σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο παρακολούθησης. Επίσης ο χρόνος της μελέτης του μαθήματος μειώνεται καθώς ο σπουδαστής δεν είναι υποχρεωμένος: Να ακολουθεί τον ρυθμό κάποιας ομάδας, ο οποίος μπορεί να είναι πιο αργός από τον δικό του ρυθμό, Να χάνει χρόνο μεταβαίνοντας σε συγκεκριμένο χώρο διδασκαλίας. Ο μαθητής επίσης μπορεί να επιλέξει να μελετήσει μόνο συγκεκριμένα τμήματα του μαθήματος που τον ενδιαφέρουν παραβλέποντας κάποια άλλα.
  4. Το e-Learning, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση, είτε πρόκειται για κάτι πιο δημιουργικό/διασκεδαστικό, εισάγει νέους τρόπους μελέτης και επικοινωνίας μεταξύ καθηγητών και μαθητών. Παράλληλα με τις κλασικές πλατφόρμες εκαπαίδευσης έχουμε αναπτύξει εφαρμογές τόσο για γυμναστήρια όσο και για σχολές χορού
  5. Το e-Learning υποχρεώνει τους δημιουργούς ηλεκτρονικών μαθημάτων να ανακαλύπτουν διαρκώς νέους τρόπους για να κάνουν το μάθημά τους κατανοητό ακόμα και σε εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο μάθησης.
  6. Το e-Learning μειώνει το κόστος και είναι πιο οικονομικό από τον παραδοσιακό τρόπο εκμάθησης. Και η διαφορά στην τιμή οφείλεται στην μια και μοναδική φορά δημιουργίας του μαθήματος. Δηλαδή, αφού το μάθημα δημιουργηθεί και ανέβει στην e-Learning πλατφόρμα, μετά μπορεί να πουληθεί πολλές φορές χωρίς επιπλέον κόστος για τον δημιουργό του. Επίσης οι διδάσκοντες δεν έχουν επιπλέον κόστος μετακίνησης, το ίδιο και οι σπουδαστές τους.
  7. Το e-Learning, είτε αφορά εταιρικές επιμορφώσεις είτε τυπική εκπαίδευση, βελτιώνει τους βαθμούς και τα μαθησιακά αποτελέσματα, σε κάθε είδους αξιολόγηση.
  8. Στο e-Learning εχουμε τη μικρότερη δυνατή καταστροφή του περιβάλλοντος και ξεκινά από την απουσία  έντυπου υλικού.Αυτό σε συνδυασμό, με την απουσία  μετακινήσεων βελτιώνει την ποιότητα ζωής των σπουδαστών και των οικογενειών τους.

Είναι βέβαιο πως η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον κλασσικό τρόπο διδασκαλίας . Η διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο , είναι σημαντική για την κοινωνικοποίηση του ατόμου – ένας από τους βασικούς στόχους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης – και προάγει την καλλιέργεια της παιδαγωγικής αγάπης.

Επίσης ένα από τα μειονεκτήματα που του αποδίδουν είναι η απομόνωση του μαθητή. Παρόλαυτα όμως  οι έρευνες  δείχνουν ότι η διαδικτυακή αλληλεπίδραση ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή και την πιο ουσιαστική συζήτηση στα chat, στα emails και στα forums, αλλά και στις συνδιασκέψεις. Ο εκπαιδευτής και πάλι μπορεί να είναι παρών και να καθοδηγεί βοηθώντας τη συζήτηση ή ως απλός παρατηρητής. Μάλιστα, καθώς η συνεννόηση είναι σημαντική στη διαδικασία του e-learning, ο εκπαιδευτής μπαίνει στη διαδικασία να δώσει σαφείς οδηγίες για τη διαδικασία και τους κανόνες, σε αντίθεση με την δια ζώσης διδασκαλία.

Όλα τα παραπάνω  καθιστούν  παγκόσμια  το e-learning τον σύγχρονο τρόπο μελέτης και αξιολόγησης  και μέθοδος κατάρτισης του παρόντος και του μέλλοντος.

Τώρα μπορείτε κι εσείς να αποκτήσετε την δική σας πλατφόρμα για Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εκπαίδευση, άμεσα και οικονομικά για να μην μείνετε πίσω και να μπορέσετε να συνεχίσετε αυτό που αγαπάτε.        

Καλέστε τώρα στο 2254026060 ή επισκεφθείτε το κατάστημα Big Beat Boutique – Antenna Center (Κ.Δημουλά 1, Κεντρική αγορά Μύρινας) για πληροφορίες.

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here