ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο σύλλογος Πολύτεκνων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου με επιστολή τους θέτουν αιτήματα προς τους υποψήφιους Δημάρχους Λήμνου:

Κυρία/Κύριε  Υποψήφιε  Δήμαρχε  Λήμνου

     Με  τις  παρ.  2  και  3  του  άρθρου  202  του  Ν.  36432006 (Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων)  ορίζονται  τ’  ακόλουθα:

«Παρ.  2.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  καθώς  και  για  την  αντιμετώπιση έκτακτης  και  σοβαρής  ανάγκης  επιτρέπεται  να  χορηγούνται  στους  οικονομικά  αδύνατους  και πολύτεκνους είδη  διαβίωσης  ή  περιθάλψεως,  κυρίως  ιατροφαρμακευτικής και  νοσοκομειακής, με  απόφαση  του  δημοτικού  και  κοινοτικού  συμβουλίου,  με  τους  ίδιους  όρους  επιτρέπεται  να  χορηγούνται  χρηματικά  βοηθήματα.»

«Παρ.  3.  Με  απόφαση  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου,  που  λαμβάνεται  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία τ6ου  αριθμού  των  μελών  του,  είναι  δυνατή  η  μείωση  δημοτικών  φόρων  ή  τελών  μέχρι  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)   ή  η  απαλλαγή  από  αυτούς για  τους  άπορους,  τα  άτομα  με  αναπηρίες και  πολύτεκνους,  όπως  η  ιδιότητά  τους  οριοθετείται από  την  κείμενη  νομοθεσία.»

    Ακόμη  με  την  παρ.  3  του  άρθρου  84  του Ν.  38522010  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  πρόγραμμα  Καλλικράτης)  ορίζονται  τα’  ακόλουθα:

«Παρ.  3.  Με  αιτιολογημένη  απόφαση  του,  που  λαμβάνεται με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  μελών  του,  εισηγείται  στο  δημοτικό  συμβούλιο,  όταν  ληφθεί  από  αυτό  σχετική  απόφαση,  για  την  χορήγηση  χρηματικών  βοηθημάτων  και  ειδών  διαβίωσης  ή  περιθάλψεως  σε  οικονομικά  αδύνατους κατοίκους  και  πολύτεκνους,  καθώς  και  μείωση  δημοτικών  φόρων  ή  τελών  ή  απαλλαγή  από  αυτούς  για  τα  προβλεπόμενα  από  τις  ισχύουσες διατάξεις  πρόσωπα,  καθώς  και  τα  πρόσωπα  που  χρήζουν  «βοήθειας  στο  σπίτι»  και  «διοικητικής  βοήθειας».

                Με  βάση  τις παραπάνω  διατάξεις  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχει  το  δικαίωμα  να  λάβει  τις  ακόλουθες  αποφάσεις:

    Για  τους πολυτέκνους  (της  πολυτεκνικής  τους  ιδιότητας  αποδεικνυόμενης  με  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  και  με  πιστοποιητικό  περί  πολυτεκνικής  ιδιότητας  από  την  ΑΣΠΕ)

  1. Μείωση  κατά  50%  των  δημοτικών  τελών  και  των  τελών  ύδρευσης  –  αποχέτευσης,  χωρίς  να  τίθενται  εισοδηματικά  όρια  ή  άλλες  προϋποθέσεις.
  2. Απαλλαγή από  τα  τροφεία  των  παιδιών  που  φοιτούν  στους  παιδικούς  σταθμούς,  χωρίς  να  τίθενται  εισοδηματικά  όρια  ή  άλλες  προϋποθέσεις.
  3. Χορήγηση εφ’  άπαξ  ποσού  αναλόγως  των  οικονομικών  δυνατοτήτων  του  Δήμου  στην  μητέρα  που  αποκτά  το  4ο  τέκνο  και  πάνω,  χωρίς  να  τίθενται  εισοδηματικά  όρια  ή  άλλες  προϋποθέσεις.
  4. Κάλυψη δαπανών  τοκετού,  και  βασικών  εξόδων  ανατροφής  του  παιδιού  έως  την  ηλικία  των  2  ετών σε  κάθε  μητέρα  που  θα  αποκτά  από  4ο  παιδί  και  πάνω,  χωρίς  να  τίθενται  εισοδηματικά  όρια  ή  άλλες  προϋποθέσεις.
  5. Χρηματικά βοηθήματα  για  τα  τέκνα  των  πολύτεκνων,  που  επιτυγχάνουν   σε  Σχολές  ή  Τμήματα  ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  επέτυχαν  με  βαθμολογία  πάνω  από  την  βάση  του  10,  χωρίς  να  τίθενται  εισοδηματικά  όρια  ή  άλλες  προϋποθέσεις.

      Παρακαλούμε  για  τα  παραπάνω  να  πάρετε  θέση  στα  προεκλογικά  σας  προγράμματα  και  ευελπιστούμε  ότι  εφόσον  εκλεγείτε,  θα  εφαρμόσετε  τα  ανωτέρω  δίκαια  και  απολύτως  απαραίτητα  μέτρα,  διότι  Δήμος  χωρίς  δημότες,  είναι  πηγή  χωρίς  νερό.

                               

                                                                                                 Με  εκτίμηση  για  το  Δ.Σ.

 Ο  Πρόεδρος  του  Συλλόγου Βλάττας – Λαμπρινός  Άγγελος  

Ο  Γραμματέας Καρακώστας  Ηρακλής    

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here