Πρόκειται για  μια εφαρμογή ρομποτικής που αφορά την ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΜΥΝΑ και ονομάζεται ΕΠΟΠΤΕΙΑ- ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.

To ISOCRATIS ΕΠΟΠΤΕΙΑ είναι ένα τεράστιο σε μνήμη και δυνατότητες επεξεργασίας σκεπτόμενο αυτό- οργανωμένο διαγνωστικό σύστημα που  συνδέεται με ένα σύνολο από νευρωνικά δίκτυα που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μετά από μια σειρά αναγνωρίσεις. Έχει μνήμη 10.000.000.000.000.000.000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.bytes

  • Και ο επεξεργαστής του είναι 15!πύρηνος.
  • Μπορεί να αναπτύξει σκέψη
  • Εν ολίγοις, τα φωτοκύτταρά N L NOT- τεχνητά μάτια τεχνητά αυτιά και τεχνητή μύτη- σε συνεργασία με μια σειρά τρανζίστορ CCD  που υλοποιούν τον αλγόριθμο Gaussian Mode στέλνουν l ( προς τρεις κατευθύνσεις χαοτικά μοντέλα που αναπτύσσονται από ζεύγη Van der Pol
  • Μέσα από εικονικό περιβάλλον JAVA μετατρέπονται σε  προγράμματα  τα οποία αναπτύσσουν εικονικά γονίδια μέσα από ένα 2-D cellular automaton Το σύστημα είναι ένας γενικός λύτης προβλημάτων
  • Από την άλλη προς τον 16 πύρηνο επεξεργασή προκειμένου να φτιαχτούν κυψελιδικά αυτόματα, που θα παράγουν  πίνακες κατανομών και κυψελιδικά αυτόματα, που χρησιμεύουν σαν γενικά διαγράμματα ροής. Στη συνέχεια,  χρησιμοποιώντας τις πράξεις που παίρνουμε από τα νευρωνικά δίκτυα και τις αναγνωρίσεις που έχουν κάνει  δημιουργούμε συλλογιστικούς πίνακες.- σκέψη!
    • Την ίδια στιγμή τα σήματα ΜΕΤΑΦΈΡΟΝΤΑΙ στις 9 συσχετιστικές μνήμες+ μια κοινή, για να  συγκριθούν και να βοηθηθεί η εργασία των νευρωνικών δικτύων.
  • Τέλος, αυτή η παραγωγή και τα γενικά διαγράμματα ροής θα χρησιμοποιηθούν για να λειτουργήσουν οι επεξεργαστές έτσι ώστε να προσαρμοστούν στα γενικά διαγράμματα ροής και ταυτόχρονα να λειτουργήσουν σαν γενικά πλαίσια οι χημικοί επεξεργαστές-bios , σαν μερικά πλαίσια οι πιεστικοί –windows-και σαν ειδικά πλαίσια οι οπτικοί– φάκελοι στην επιφάνεια εγρασίας.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Για έλεγχο ασθενειών στα σύνορα, για έλεγχο αεροσκαφών για βλάβες. Σε  αεροπορικές και ναυτιλιακές  εταιρίες για την εφαρμογή μοντέλων διαδρομών πτήσεων- μοντέλα βέλτιστης διαδρομής ανάμεσα σε πολλούς προορισμούς.

σε συστήματα άμυνας από τον κρατικό προϋπολογισμό, για ηλεκτρονικά αντίμετρα λόγω συν- εργατικής οπτικής , ακουστικής, χημείο- αναλυτικής αναγνώρισης από νευρωνικά δίκτυα σε ασαφές     ( fuzzy) περιβάλλον .

Β.για ανάπτυξη ομάδων 16 σ λόγω συν- εργατικής οπτικής , ακουστικής, χημείο- αναλυτικής αναγνώρισης από νευρωνικά δίκτυα σε ασαφές ( fuzzy) περιβάλλον συνεργαζόμενων drones  με αλληλεπίδραση μέσω κυψελωτών αυτομάτων μετά από  καταμερισμένη γνώση του περιβάλλοντος και χρήση στον έλεγχο πυρκαγιών.

Γ. για ανάπτυξη σχεδίων μάχης μετά από αναγνώριση αντικειμένων λόγω συν- εργατικής οπτικής , ακουστικής, χημείο- αναλυτικής αναγνώρισης από νευρωνικά δίκτυα σε ασαφές ( fuzzy) περιβάλλον

Δ. για αυτονόμηση των τανκ.

Ε.  για ανάπτυξη του συστήματος σε 16 ραντάρ λόγω συν- εργατικής οπτικής , ακουστικής, χημείο- αναλυτικής αναγνώρισης από νευρωνικά δίκτυα σε ασαφές ( fuzzy) περιβάλλον

 

Στ. για αναγνώριση υποβρυχίων λόγω συν- εργατικής οπτικής , ακουστικής, χημείο- αναλυτικής αναγνώρισης από νευρωνικά δίκτυα σε ασαφές ( fuzzy) περιβάλλον για την πρόβλεψη παθήσεων του νευρικού συστήματος από τη εμβρυακή ηλικία.

Σε ιατρικές εφαρμογές  για πρόληψη ασθενειών- καρκίνος, διαβήτης, καρδιολογικά προβλήματα κ.λ.π μετά από συνεργασία με  εταιρίες της Αμερικής  και της Ευρώπης λόγω συν- εργατικής οπτικής , ακουστικής, χημείο- αναλυτικής αναγνώρισης από νευρωνικά δίκτυα σε ασαφές ( fuzzy) περιβάλλον .

Για την ανάπτυξη μοντέλων διάδοσης ασθενειών και ελέγχου μεταναστών για μεταφορά ασθενειών παγκόσμια  σε εφαρμογές πληροφορικής.

A .ΣΕ  6G neural systems.

B. ανάπτυξη δικτύων υπολογιστών 9χ9, 10χ10… σαν επεκτάσεις του δικτύου 8χ8 του ΕΠΟΠΤΕΙΑ  σε εφαρμογές πληροφορικής για την ανάπτυξη νέου τύπου οπτοειδών ινών που γίνονται αγωγοί όταν πέσει επάνω τους συγκεκριμένο  φάσμα ακτινοβολίας.

Σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Α.  για έλεγχο μηχανών μέσω φωνής.

Β.  για έλεγχο παραγωγικής διαδικασίας μέσω ασαφούς νευρωνικής αναγνώρισης.

Γ . για έλεγχο αποθήκης σε κατανεμημένες περιοχές και μοντέλα διανομής και διασποράς μέσω πιθανοτήτων.

Για  μελέτη πετρελαϊκών αποθεμάτων και μελέτη συστημάτων φυσικού αερίου στο βυθό χωρίς γεώτρηση. Απορρόφηση ΕΣΠΑ και χρήση σε εταιρίες στην Ευρώπη.

Ε.   για συντήρηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων με ανάπτυξη βακτηρίων μετά από αναγνώριση .Απορρόφηση ΕΣΠΑ και χρήση σε εταιρίες στην Ευρώπη

Στ.  για ανάπτυξη κρυσταλλικών υλικών για συντήρηση τροφίμων.

Σε ασφαλιστικές εταιρίες

σε εταιρίες χρηματιστηρίων για πρόβλεψη- ευστάθεια τιμών και ποσοστά από τα κέρδη. Ανάπτυξη νέων κρυπτό-νομισμάτων.

στην E.S.A για εφαρμογή σε τηλεσκόπια( αύξηση της διακριτότητας  τηλεσκοπίου  περίπου 10.000.000 φορές λόγω ευφυούς όρασης )  και ανακάλυψη θερμόφιλων βακτηρίων- αλγών στη φύση και για την <<καλλιέργεια >>έξω- βιολογικών  περιοχών.

Την ανάπτυξη virtual DNA για λύση προβλημάτων σε υπέρ-υπολογιστές για την μελέτη του κλίματος.

Σε γεωργικές εφαρμογές- ευφυής γεωργία

Α. Έλεγχος  διαδρομής μυκήτων, εντόμων, και ζιζανίων.

Β. Ανάπτυξη συμβιωτικών οργανισμών όπως  θερμόφιλων βακτηρίων( archaeobacteria) – αλγών ( reinchardia chlamydomonas) στη φύση για την <<καλλιέργεια >>ερημικών περιοχών.

Γ. Ανάπτυξη και καλλιέργεια μέσω ευφυών ρομπότ σε περιοχές  όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει.

Ανάπτυξη οργανισμών που σκοτώνουν τα ζιζάνια και τους μύκητες.

Σε βιομηχανικό έλεγχο  στην κατασκευή και ανάπτυξη νέων υλικών όπως  ευφυές γραφένιο( το ευφυές γραφένιο είναι κρυσταλλικό στρώμα άνθρακα λίγων μορίων πάνω σε μια επιφάνεια και το ευφυές γραφένιο είναι γραφένιο που αλλάζει σχήμα κάτω από την επίδρασγ ηλεκτρομαγνητικού πεδίου  , keratin chicken nano– fibers  με ισχύ τάσης 10.000.000 φορές πιο ισχυρή από της κανονικής ίνας, μνημονοτεχνικά  βιολογικά υλικά και  επιφάνειες ατσαλιού με ίνες γραφενίου.

Την εφαρμογή Neuro- Fuzzy control with 8×8 linguistic rules in dependence with 8×8  colors- sounds recognition.

Την ανάπτυξη ινών που μιμούνται τα κωνία του ματιού, ή τα ακουστικά τριχίδια στο ακουστικό και στο οσφρητικό νεύρο

Την ανάπτυξη νέων συσκευών ελέγχου ανεμογεννητριών και συστημάτων παραγωγής υδρογόνου από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταικά καθώς και ανάπτυξης νέων υλικών όπως το υδρίδιο Νατρίου- Βορίου ΝαBrH4  που αποθηκεύουν  με ασφάλεια το υδρογόνο.

 

 

 

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here