Σύγκληση εκτάκτου ΣΟΠΠ λόγω επικείμενων πλημμυρικών φαινομένων θα πραγματοποιηθεί σήμερα 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ( Κουντουριώτη 1 ) στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Έχοντας υπόψη: 

 

  1. Το Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  και  τις

τροποποιήσεις αυτού με το Ν. 4071/2012

  1. Το άρθρο 159 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη.
  2. Τις διατάξεις  του  Π.Δ.137/2010  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Βορείου

Αιγαίου»

  1. Το Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές

διατάξεις».

  1. Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση  του  από  7.4.2003  Γενικού  Σχεδίου  Πολιτικής

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β  /2003).

  1. Το με αρ.πρωτ.8794/06-12-2019/ΑΔΑ:ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γ.Γ.Π.Π./1η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών  από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»
  2. Την αρίθμ. 43/30-06-2021 Απόσπασμα Πρ. Νο 10, Απόφαση Του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση τoυ Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».
  3. Το με αρίθμ. Πρωτ. 2039 Φ. 104. 15/ 14-10-2021 έγγραφο της Διοίκησης Π.Υ.Ν Λέσβου με θέμα «Σύγκληση Εκτάκτου ΣΟΠΠ»

 

Συγκαλούμε σε σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 15η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1) μέσω τηλεδιάσκεψης στο σύνδεσμο (https://www.epresence.gov.gr). Για τη σύνδεσή σας απαιτείται να μας αποστείλετε τα προσωπικά σας mail με τα οποία συνδέεστε στην ως άνω πλατφόρμα κα να γνωρίζετε του κωδικούς taxisnet οι οποίοι θα σας ζητηθούν κατά τη φάσης σύνδεσης  ώστε εκ των υστέρων να λάβετε σχετικό σύνδεσμο.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

1)Λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητα του μηχανισμού» για την επικείμενη επιδείνωση του καιρού (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα) που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

2) Σχεδιασμός και οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων χειμερινής περιόδου για την αντιμετώπιση πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού περιόδου 2021 – 2022. 

 

Παρακαλούμε και εφιστούμε την προσοχή για την συμμετοχή όλων σας, στην τηλεδιάσκεψη. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε Επίπεδο Διοίκησης και για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι Διοικητές, Διευθυντές των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών να αποστείλουν άμεσα στο e-mail: civilprotpvaigaiou@gmail.com, την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, το ονοματεπώνυμο και το κινητό τηλέφωνο τους, για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για την σύνδεση σας στην σύσκεψη.

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη του Σ.Ο.Π.Π παρακαλούνται να είναι ενήμεροι του αντίστοιχου Σχεδίου ευθύνης, των Υπηρεσιών τους, των υλικών – μέσων που διαθέτουν και να έχουν συμπληρώσει το συνημμένο έντυπο «Προτάσεις – Εισηγήσεις».  Α

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

 

          ΠΑΝΑΓΟΣ Μ. ΚΟΥΦΕΛΟΣ

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here