Παραμένει στη γραμμή του Λαυρίου – Αγιος Ευστράτιος – Λήμνος – Καβάλα το Super Runner εως 23/7 με μίσθωμα 24.945,01€ ανά πλήρες δρομολόγιο

Η απόφαση του Υπουργείου

Εγκρίνεται η παράταση αντικατάστασηςτουΕ/ΓΟ/Γ ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ Ν.Π.12393από Ε/ΓΟ/ΓΤΑΧ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ Ν. Άνδρου 625από την 21/07/2021 έως και 23/07/2021(άφιξη στην Καβάλα 15.50)στα δρομολόγια της υπό στοιχείο (δ) σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του προοιμίου της παρούσας και την εκτέλεσή τους σύμφωνα με επισυναπτόμενο πίνακα δρομολογίων, με μίσθωμα είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ και ένα λεπτό(24.945,01 €) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και των λοιπών νομίμων κρατήσεων, υπό την προϋπόθεση έγκαιρης και ευρείας ενημέρωσης επιβατικού κοινού με μέριμνα και ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρείας καθώς και ανάληψης υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις διατάξεις του υπό στοιχείου (β) νόμου της παρούσας. Παραμονή πρόσδεση αγκυροβολία πλοίου εκτελούνται σύμφωνα με υποδείξεις οικείων Λιμενικών Αρχών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην εν λόγω σύμβαση, καθώς και το υπό στοιχείο (ζ) σήμα του προοιμίου της παρούσας

98ΤΚ4653ΠΩ-5ΜΩ-1

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here