Η υποτροφία «Ιωάννας Παλαιολόγου» θεσπίστηκε το 2019, με δωρεά του κ. Δούκα Παλαιολόγου. Σκοπός της υποτροφίας είναι να βοηθήσει έναν μαθητή/μια μαθήτρια, που κατάγεται από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου και διαμένει στη Λήμνο ή στον Άγιο Ευστράτιο, να φοιτήσει στα σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ), Κολλέγιο Αθηνών και Κολλέγιο Ψυχικού.*

Η υποτροφία θα απονεμηθεί σε μαθητή/μαθήτρια, που θα συμμετάσχει με επιτυχία στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου του ΕΕΙ, έχει υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, εξαιρετική διαγωγή και η οικογένειά του αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Η υποτροφία καλύπτει έως 100%, των διδάκτρων, την αγορά βιβλίων και τη χρήση σχολικού λεωφορείου για όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της υποτρόφου από την Α’ Γυμνασίου (2021-22) μέχρι την αποφοίτηση από το Γενικό Λύκειο ή το Πρόγραμμα

International Baccalaureate Diploma (IB DP), εφόσον συνεχίσουν να πληρούνται οι όροι της υποτροφίας. Σε περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα διαμονής του/της υποτρόφου στην Αθήνα, προβλέπεται επιπλέον μηνιαίο ποσό έως 500€ για έξοδα διαμονής, με διάρκεια 10 μηνών για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (2021-2022) ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να εισαχθούν στο Κολλέγιο εξετάζονται γραπτώς στην Ελληνική Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στην Αγγλική Γλώσσα.

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες βαθμολογείται με άριστα τις 100 μονάδες και έχει ως βάση τις 50.

Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται με απόλυτη σειρά επιτυχίας, με κριτήριο το άθροισμα της βαθμολογίας στα Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά.

Οι υποψήφιοι που δεν συγκεντρώνουν τη βάση των 50 μονάδων, έστω και σε ένα από τα τρία μαθήματα, αποκλείονται.

ΟΡΟΙ/ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ»

 

Για να είναι υποψήφιος ο αιτών/η αιτούσα, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

Διάκριση κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις:

Τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά

(αθροιστικά 160/200) και 50% (50/100) στα Αγγλικά.

Καταγωγή από τη Λήμνο και διαμονή στη Λήμνο ή στον Άγιο Ευστράτιο.

 

Ποιοτικά στοιχεία που διασφαλίζουν την ιδιαίτερη συμβολή του υποψηφίου στη σχολική ζωή:

Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στο προηγούμενο σχολείο

Εξαιρετική διαγωγή

 

Ποικίλα εξωδιδακτικά ενδιαφέροντα και συμμετοχή σε δραστηριότητες κατά τα προηγούμενα έτη φοίτησής τους

 

Αυτοπεποίθηση και θέληση για αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρει το Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού.

Τεκμηριωμένη οικονομική ανάγκη.

 

Για τη συνέχιση της υποτροφίας χρειάζεται να συνεχίσουν να πληρούνται οι όροι της υποτροφίας (ακαδημαϊκή επίδοση/εξαιρετική διαγωγή και οικονομική ανάγκη). Θα γίνεται επανεξέταση στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ»

 

Κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης για τη συμμετοχή του μαθητή/της μαθήτριας στις Εισαγωγικές Εξετάσεις Α΄ Γυμνασίου και τη διεκδίκηση της Υποτροφίας

 

«ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ».

 

Εισαγωγικές Εξετάσεις: το Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021, στη Λήμνο

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες στις Εισαγωγικές Εξετάσεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά (συνολικά 160/200) και 50% στα Αγγλικά (50/100) καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα οικονομικά και άλλα δικαιολογητικά.

Ακολουθεί συνεννόηση για συνέντευξη με τον υποψήφιο/την υποψήφια και τους γονείς του/της στο σπίτι, ή σε χώρο που θα υποδειχθεί ή διαδικτυακά.

Συνέρχεται η Επιτροπή Υποτροφιών για συνεκτίμηση των στοιχείων και λήψη απόφασης.

Η βαθμολογία μόνο στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας έχει σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές που ενδεχομένως δεν έχουν παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα Αγγλικών να είναι υποψήφιοι για την Υποτροφία «Ιωάννας Παλαιολόγου».

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μάνια Χαρατσή στο τηλ: 210 6798356

 

email: ypotrofiesaristeias@athenscollege.edu.gr

 

με την κ. Πολυάνθη Τσίγκου, Διευθύντρια Υποτροφιών Αριστείας, στο τηλ.: 210 6798265

 

email: ptsigou@athenscollege.edu.gr

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021, στη Λήμνο, από τις 9:00 έως τις 14:00

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/scholarships-financial-aid/regional-scholarships

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/scholarships-financial-aid/regional-scholarships

 

*Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι.) είναι Σωματείο μη-κερδοσκοπικό, που ιδρύθηκε το 1925 στην Αθήνα με πρωτεργάτες τον Εμμανουήλ Μπενάκη και τον Στέφανο Δέλτα. Η εκπαιδευτική και παιδαγωγική φιλοσοφία του Κολλεγίου «αναδύεται» μέσα από το κείμενο «Δήλωση Αποστολής» https://www.athenscollege.edu.gr/about-us/overview

 

To Κολλέγιο έχει 4.804 μαθητές και 14.750 αποφοίτους, που ζουν και εργάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here